Plantilla qAT

En l'era analògica, cada professor anotava en la seva llibreta de notes el seguiment que feia de cada alumne i només ho compartia oralment amb la resta de professors en alguna reunió.

En l'era digital, no podem millorar el sistema?

Aquest és el propòsit del qAT. El professor fa el seguiment dels alumnes en el seu qV o en el seu qViC, el sistema qAT ho recull, ho processa i ho mostra al tutor i a l'equip docent. Aquest té moltes més dades i pot seleccionar molt millor els temes a tractar en les reunions, que continuen sent imprescindibles.

Es pot utilitzar qAT al complet, o només utilitzar-los per algunes dades. Per exemple, es pot utilitzar només per l'assoliment de competències.

Què poden veure el tutor i l'equip docent si s'utilitza al complet?

  • L'assistència dels seus alumnes, amb resums i estadístiques.

  • Les incidències que els professors han anotat, amb resums i estadístiques.

  • L'actitud que té l'alumne (si porta material, si fa deures, si treballa a l'aula i si té un comportament adequat), a partir de la informació de totes les matèries.

  • L'assoliment de competències de cada alumne, a partir de la informació de totes les matèries.

  • Gràfics de les competències de grup: nombre d'activitats de cada competència que un equip docent ha realitzat i distribució de l'assoliment del grup de cada competència.

qAT és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.