Plantilles

El sistema utilitza dues plantilles diferents. Una pels professors i una pel tutor.

Plantilla dels professors

  • Els professors han d'utilitzar la plantilla qV o la pantilla qViC . No és obligatori que s'usi tot el quadern. Només la part de configuració del curs, de l'assistència i de la disciplina. La resta de fulls es poden no utilitzar i, fins i tot, eliminar. Com més fulls s'utilitzin, més informació en comú es posarà a disposició del tutor i de l'equip docent.

Plantilla del tutor

  • El tutor ha de fer-se còpia d'una de les següents plantilles

qAT

Assistatut

Per a tutors d'equips docents de la primària i de l'ESO que avaluïn competencialment amb els quaderns qVIC.

qAT CAT v 2.2

(Juliol 2020)

Per a tutors de la resta d'etapes que avaluïn amb els quaderns qV.

Existeix una versió per si es fan 6 classes per dia i una per si el centre fa 7 classes per dia.

ATENCIÓ: aquestes plantilles funcionen, però ja no s'actualitzen

Assistatut 6 classes CAT v3.1

Assistatut 7 classes CAT v3.1

Assistatut/qAT és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.